Zotročená univerzita – John Connelly

Informace o produktu...

Kniha analyzuje jedno ze závažných témat z nedávné historie středoevropskévzdělanosti, příběh "univerzit zamřížemi" ve státech bývalého sovětského bloku.

od