Ze života české společnosti – Josef Škvorecký

Informace o produktu...

Základním rysem tohoto souboru je Škvoreckého schopnost pojmenovat skutečnost se satirickým nadhledem a přitom s laskavě vlídným humorem.

od