Závěrečná zpráva – Ilja Hurník

Informace o produktu...

Vyprávění o životě ve dvacátém století začal Ilja Hurník v roce 1938, kdy jeho rodina uprchla před německou okupací do Prahy a uzavřel jej listopadovou revolucí 1989.

od