William Heerlein Lindley a pražská kanalizace – Jaroslav Jásek

Informace o produktu...

Odborná monografie o vzniku a tvůrcích pražské kanalizace vydaná ke 100. výročí jejího spuštění.

od