Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století – Josef Smolík, Tomáš Šmíd

Informace o produktu...

Kniha se pokouší popsat a diskutovat vybrané bezpečnostní hrozby a rizika, která nabývají v posledních letech na významu.

od