Umění vnímat umění – Michael Třeštík

Informace o produktu...

Autor ironizuje zvyklosti akademické literatury a ohlašuje ,,revoluční" přístup k psaní o umění. Kniha ale není skandální avantýrou, nýbrž promyšleným nástrojem, který čtenáře zbaví laické nejistoty a komplexů a ukáže mu hranice jeho diváckých možností.

od