Tertium datur – Zdeněk Vašíček

Informace o produktu...

Faximile textu, který Zdeněk Vašíček sestavil v letech 1957-1959, vydaná ve 350 číslovaných exemplářích.

od