Soudobá sociologie II – Jiří Šubrt

Informace o produktu...

Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury.

od