Slovník pomístních jmen v Čechách IV. /Big-Bož/

Informace o produktu...

Ve čtvrtém svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách jsou představena pomístní jména, která začínají písmeny Bie–Bož nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.

od