Rok a jeho proměny – Svatopluk Mareš, Petra Cemerková Golová, Renata Nogolová

Informace o produktu...

Pracovní sešit je zaměřen na učivo o čase, roku, měsíci, týdnu, dnu, proměnách přírody, rostlinách a živočiších. Prostřednictvím jednotlivých aktivit dítě pozoruje a zkoumá svět kolem sebe. Hledá souvislosti mezi svými poznatky a reálným životem.

od