Rodina a škola – Svatopluk Mareš, Petra Cemerková Golová, Renata Nogolová

Informace o produktu...

Pracovní sešit je zaměřen na učivo o rodině, domově, škole, mezilidských vztazích a přírodě. Prostřednictvím jednotlivých aktivit si dítě uvědomuje důležitost rodiny a prostředí domova. Zná svou rodinu z hlediska příbuzenských vztahů.

od