Psychologie osobnosti – Marek Blatný, kolektiv autorů

Informace o produktu...

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti – temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let.

od