Povrch, skrytost, ambivalence – Josef Vojvodík

Informace o produktu...

Kniha českého literárního vědce, historika umění a estetika Josefa Vojvodíka zkoumá vztah avandgardního umění první poloviny 20. století k umění baroka a manýrismu.

od