Poruchy učení – Olga Zelinková

Informace o produktu...

Příčiny, diagnostika, metodické postupy a plány reedukace specifických poruch učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, leterality.

od