Porozumět 20. století – Dan Diner

Informace o produktu...

Kniha podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály ve 20. století.

od