Ošetřovatelství v geriatrii – Andrea Pokorná

Informace o produktu...

Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy této publikace.

od