Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? – Bernhard Sutor

Informace o produktu...

Kniha přibližuje vývoj rozborů „spravedlivé války“ v evropské politické filosofii a etice.

od