Obec a duše – Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek

Informace o produktu...

Jaká duše, takový život, taková obec – tato klíčová premisa se vrací v řadě variací v celém Platónově díle, v němž neustále připomíná původní sepětí filosofické teorie s pestrým živlem praktických záležitostí.

od