O andělech (I) – Tomáš Akvinský

Informace o produktu...

V první části Teologické sumy najdeme ve dvou rozsáhlých traktátech celou řadu zajímavých otázek a odpovědí jak filosofického, tak teologického rázu.





od