Mezi Baltem a Uhrami – Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek

Informace o produktu...

Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů o Komenském a dějinách středoevropských evangelíků v raném novověku.

od