Kupec benátský / The Merchant of Venice – William Shakespeare

Informace o produktu...

V úvodní studii se Hilský věnuje vzniku a výkladu této komedie. Následují anglický originál hry a jeho český překlad. Svazek uzavírá soupis Překlady Kupce benátského na českých jevištích.

od