Kuliferda. Vnímání a řeč – Romana Růžičková, Helena Vlčková

Informace o produktu...

"Pracovní sešit obsahuje pracovní listy k ověření školních předpokladů dítěte v oblasti zrakového a sluchového vnímání, řeči a koordinace ruky a oka (tzv. vizuomotoriky).

od