Kuliferda. Motorika a myšlení – Romana Růžičková, Helena Vlčková

Informace o produktu...

Pracovní sešit obsahuje pracovní listy k ověření školních předpokladů dítěte v oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, prostorového vnímání a předmatematických představ.

od