Krizová intervence v kazuistikách – Filip Brož, Daniela Vodáčková

Informace o produktu...

Záměrem knihy není podat vyčerpávající informace o krizové intervenci, ale ukázat praktické příběhy krize, které mohou potkat každého z nás.

od