Konverze k judaismu – D. Mayer

Informace o produktu...

Studie je věnována konverzím jak z hlediska všeobecně historického, tak i z hlediska osudů jednotlivých konvertitů, a to od biblických dob až do konce 18. století.

od