Klinická propedeutika v urgentnej medicíne – Viliam Dobiáš

Informace o produktu...

Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách i na Slovensku a pravděpodobně ve světě vůbec, která se věnuje principům získání anamnézy…

od