Karty skryté moudrosti – Colette Baron-Reid

Informace o produktu...

Představte si, že ještě před vznikem písma vytvořily prastaré národy božské spojenectví lidí a mystických skrytých říší, které tvoří most mezi světy přírody a ducha a udržuje harmonii a rovnováhu.

od