Je naše dítě zralé na vstup do školy? – Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Informace o produktu...

Renomované české autorky seznamují čtenáře s možnostmi posuzování školní zralosti a připravenosti na vstup do první třídy po stránce fyzické, psychické i sociální. Zmiňují praxi při zápisech do prvních tříd a možnosti odložení školní docházky.

od