Jak nás mozek civilizuje – Goldberg Elkhonon

Informace o produktu...

Kniha amerického neuropsychologa se věnuje řídicím funkcím lidského mozku. Velmi čtivé a srozumitelné podání výkladu, ilustrovaného řadou příkladů, zpřístupňuje tuto problematiku i laickému čtenáři.

od