George Herbert Mead: tělo, mysl a svět – Roman Madzia

Informace o produktu...

Jedná se o první komplexní monografií pojednávající o Meadovi v českém prostoru. Jejím předmětem je prezentace a analýza naturalistické filozofie jednání tohoto myslitele a její následná aplikace na rozličné filozofické problémy.

od