Fórum pastorálních teologů VIII.

Informace o produktu...

První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spirituální teologie svátosti křtu.

od