Farářské vtipy – Diego Goso

Informace o produktu...

Humor je zdravý! Tato kniha je příležitostí, jak se pobavit a odpočinout si, ale vyzývá i k úvaze nad vybranou křesťanskou ironií, jež je vlastní světcům.

od