Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu – Blahoslav Hruška, Jana Součková, Klára Břeňová, Jiří Prosecký

Informace o produktu...

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů, Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu.

od