Demografická situace České republiky – Ludmila Fialová, Boris Burcin

Informace o produktu...

Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky.

od