Čteme s porozuměním (2. a 3. třída ZŠ) – Dalibor Dudek

Informace o produktu...

Pracovní sešit je zaměřen na aktivity podporující porozumnění čtenému textu. Dítě rozvíjí svoji schopnost porozumět psanému sdělení, přemýšlet o něm a vnímat jej v souvislostech s reálným životem. Dítě je vedeno ke kladení otázek a hledání odpověd

od