České země ve stínu půlměsíce – Tomáš Rataj

Informace o produktu...

Pohled na zobrazení Turka v české raně novověké literatuře, provázený bohatým obrazovým doprovodem.

od