Česká polonistická studia: tradice a současnost – Roman Baron, Roman Madecki, kol.

Informace o produktu...

Předkládaná monografie Česká polonistická studia: tradice a současnost je kolektivním dílem především českých filologů, historiků, politologů a právníků, kteří se odborně zabývají Polskem a široce pojatými česko-polskými vztahy.

od