Basic Czech II – Milan Hrdlička, Ana Adamovičová, Darina Ivanovová

Informace o produktu...

Součástí učebnice jsou přehledné tabulky české deklinace a slovesných valencí a také CD, které obsahuje zároveň texty a dialogy z Basic Czech I. Basic Czech II. odpovídá úrovni A 2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

od