Automobil a spalovací motor – Branko Remek

Informace o produktu...

Jedinečná publikace přináší neotřelý pohled do dějin automobilismu – klade důraz na historické a technické mezníky vývoje spalovacího motoru i automobilu, který popisuje na pozadí a v kontextu politicko-ekonomického vývoje světa, především však Evropy.

od