Zákoník práce 2014 – s výkladem – Libuše Neščáková

Informace o produktu...

Již 15. vydání osvědčené publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2014 včetně nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

od