Větrné mlýny v Čechách, na Moravě, ve Slezsku – Iva Hoňková

Informace o produktu...

Větrné mlýny se řadí mezi nejstarší technická zařízení. Typické jsou především pro Nizozemí, ale spoustu těchto ojedinělých staveb najdeme i v České republice. Každý mlýn má svou minulost, a někdy i dost dramatickou.

od