Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka – Radan Hain

Informace o produktu...

Publikace přináší nový pohled na T. G. Masaryka ze státoprávního hlediska. Zabývá se vývojem Masarykových názorů schvalujících či odmítajících revoluci jako cestu ke změně ústavního pořádku a zkoumá myšlenkové vlivy, které na Masaryka působily.

od