Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace – Marek Waic

Informace o produktu...

Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války.

od