Tak pravil LaChapelle/ Thus Spoke LaChapelle

Informace o produktu...

Monografie má v kontextu jeho dosavadních publikací výjimečné postavení. Jedná se o první retrospektivu tvorby tohoto umělce, která zahrnuje fotografie od poloviny osmdesátých let 20. století až do současnosti.

od