Spoken Sibe: Morphology of the Inflected Parts of Speech – Veronika Zikmundová

Informace o produktu...

Záměrem této práce je nabídnout čtenáři komplexnější obraz šivejštiny tak, jak je používána v současné době na svém historickém a kulturním území.

od