Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy) – Michal Princ

Informace o produktu...

Autor v monografii analyzuje všechny aspekty soudní správy. Ve stěžejní části knihy se věnuje zejména soustavě obecných soudů, které byly v dobové terminologii nazývány soudy „řádnými“, dále též dalším soudním orgánům.

od