Sezóna v pekle, Iluminace, Dopisy vidoucího – Arthur Rimbaud

Informace o produktu...

Z nevelkého básnického odkazu tohoto vizionářského francouzského básníka, který vytvořil své úchvatné dílo v průběhu pouhých tří let, se z veršovaných básní vydělují dvě sbírky a Dopisy vidoucího, napsané básnickou prózou.

od