Setkání se smrtí – Joe Simpson

Informace o produktu...

Jedno z klasických děl zabývajících se horolezectvím … jde o psychologický a místy i filozofický příběh lidské zarputilosti.

od