Rupert Kytka – Lukáš Bártl

Informace o produktu...

Dosud málo známý a nezaslouženě zapomenutý výtvarný fotograf Rupert Kytka (1910-1993) patří do generace umělců spjatých s meziválečným amatérským hnutím.

od