Rozhovory1964–2009 – Vladimír Körner

Informace o produktu...

Sebrané rozhovory s Vladimírem Körnerem z let 1964-2009 jsou mimořádnou ukázkou autorovy trvalosti v názorech a postojích.

od